ข่าวภาพ/กิจกรรม
พิจารณามอบทุนการศึกษาโดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
ข่าววันที่ : 19 ก.ย. 2561
โดย :
รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ข่าววันที่ : 17 ก.ย. 2561
โดย :
ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน กยศ. ที่ต้องทำสัญญากู้ยืมเงิน ประเภทรายใหม่และรายเก่า (ย้ายสถานศึกษา)
ข่าววันที่ : 11 ก.ย. 2561
โดย :
คัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ไปเข้าร่วมกิจกรรมมค่ายเยาวชนรักมรดกโลก ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข่าววันที่ : 05 ก.ย. 2561
โดย :
พิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ข่าววันที่ : 29 ส.ค. 2561
โดย :
ขั้นตอนการลงนามแบบลงทะเบียนเรียน แบบยืนยันจำนวนเงินทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ข่าววันที่ : 25 ส.ค. 2561
โดย :
ปฐมนิเทศนักศึกษา (กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าววันที่ : 24 ส.ค. 2561
โดย :
ข้อปฏิบัติก่อนการลงนามแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า(ไม่ย้ายสถานศึกษา)
ข่าววันที่ : 24 ส.ค. 2561
โดย :
รับสมัครผู้รับทุนโดยมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง
ข่าววันที่ : 23 ส.ค. 2561
โดย :
ขอเชิญชวน ร่วมกันบริจาคโลหิต ในวันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561
ข่าววันที่ : 23 ส.ค. 2561
โดย :
ขอแจ้งเลื่อนวันที่เข้ายืนยันเลขที่ใบแจ้งค่าเล่าเรียนและจำนวนเงินค่าเล่าเรียนในระบบ e-studentloan
ข่าววันที่ : 21 ส.ค. 2561
โดย :
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา รายเก่า (ไม่ย้ายสถานศึกษา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ข่าววันที่ : 20 ส.ค. 2561
โดย :
ประกาศ (สำหรับนักศึกษากู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม
ข่าววันที่ : 20 ส.ค. 2561
โดย :
ประกาศรับสมัครนักกีฬาเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ข่าววันที่ : 17 ส.ค. 2561
โดย :
รับสมัครผู้รับทุนนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
ข่าววันที่ : 17 ส.ค. 2561
โดย :
รับสมัครนักศึกษาเข้ารับพิจารณาทุนการศึกษาจากบริษัท จ๊อบบีเคเค จำกัด
ข่าววันที่ : 16 ส.ค. 2561
โดย :
ประกาศ พิจารณาทุนการศึกษาโดยมูลนิธิตั้งเซ็กกิม
ข่าววันที่ : 15 ส.ค. 2561
โดย :
ทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ นักศึกษาแรกเข้าปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าววันที่ : 15 ส.ค. 2561
โดย :
ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2561
ข่าววันที่ : 14 ส.ค. 2561
โดย :
ข่าวดีสำหรับนักศึกษาหอพักในมหาวิทยาลัย
ข่าววันที่ : 10 ส.ค. 2561
โดย :

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11