ปฏิทินการแข่งขันกีฬาประเพณีระหว่างคณะ

ปฏิทินการแข่งขันกีฬาประเพณีระหว่างคณะ ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 28 เมษายน  2561

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

โปรแกรมการแข่งขัน >> กีฬาวอลเลย์บอล / กีฬาฟุตซอล / กีฬาเซปักตระกร้อ / กีฬาฟุตบอล / กรีฑา / กีฬาบาสเกตบอล

        เอกสาร >>  ระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีระหว่างคณะ ประจำปี 2560