Online support | Eduroam | Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
ข่าวกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการการทำทาโกะยากิ

วันที่: 09 มกราคม 2563  

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 วิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำทาโกะยากิ ณ ลานกิจกรรม อาคาร 19 ชั้น 1 ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในประเพณีให้ทานไฟของชาวไทยพุทธที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมสืบสานกันมาอย่างต่อเนื่องหลายปี
ทาโกะ หมายถึง ปลาหมึกยักษ์ ยากิ หมายถึง ทอด,ย่าง หรือปิ้ง ดังนั้น ทาโกะยากิ จึงหมายถึง การนำปลาหมึกยักษ์ไปผ่านการปรุงแบบทอด,ย่างหรือปิ้ง อันเป็นลักษณะของอาหารชนิดนี้นั่นเอง
ทาโกะยากิ มีต้นกำเนิดมาจากเมืองโอซาก้าในประเทษญี่ปุ่น ในสมัยเอโดะ ในปีค.ศ.1935 มีพ่อค้าอาหารชื่อว่า “เอ็นโดะ โทเมะกิชิ” ดัดแปลงอาหารญี่ปุ่นที่มีลักษณะคล้ายขนมครกบ้านเรา นามว่า “อะกะ ชิยากิ” โดยใส่แป้งทำขนมสำเร็จรูปที่ได้รับอิทธิพลมาจากอาหารฝรั่งเศสเข้าไปในอาหารชนิดนี้ บวกกับที่เมืองโอซาก้ามีปลาหมึกยักษ์จำนวนมาก ปลาหมึกยักษ์จึงกลายเป็นวัตถุดิบหลัก เกิดเป็นทาโกะยากิ
ทาโกะยากิได้นำออกมาขายที่เมืองโอซาก้าเป็นที่แรก จนได้รับความนิยมไปทั่วญี่ปุ่นและได้เผยแพร่ไปทั่วโลก ถือเป็นการการันตีถึงความนิยมของทาโกะยากิได้เป็นอย่างดี ซึ่งปัจจุบันมีหลากหลายไส้ให้เลือกทาน อาทิ ไส้ปลาหมึกยักษ์, ไส้ปูอัด, ไส้แฮมไก่, และไส้ทูน่า ฯลฯ
การจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความ อนุเคราะห์จากคณะวิยากรผู้ให้ความรู้คือ อาจารย์ Chuang Jui Lan ( อาจารย์จวง จุ้ย หลาน) อาจารย์ชาวไต้หวัน ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำของศูนย์ภาษา

 

      
      
      
      
      
      
คำสำคัญ: อบรม
เข้าอ่านทั้งหมด: 30