Online support | Eduroam | Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
แจ้งความจำนงค์การเข้ารับการสอบและอบรมประมวลผลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาตกค้างรหัส 59 ,60
ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งความจำนงค์การเข้ารับการสอบและอบรมประมวลผลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาตกค้างรหัส 59 ,60

วันที่: 29 เมษายน 2564  
เผยแพร่ข่าวนี้
แจ้งความจำนงค์การเข้ารับการสอบและอบรมประมวลผลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาตกค้างรหัส 59 ,60

แจ้งความจำนงค์การเข้ารับการสอบและอบรมประมวลผลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษาตกค้างรหัส 59 ,60

    แจ้งไปยังนักศึกษารหัส 59 และ 60 ที่ยังตกค้างการสอบประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ 
           ตกค้างการสอบ คือ สอบไม่ครบ 3 ครั้ง
           ตกค้างการอบรม คือ สอบครบ 3 ครั้งแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าอบรม หรืออบรมไม่ผ่านตามเกณฑ์ 
     ทั้งการสอบประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ  เพื่อยืนยันยันเข้าสอบและอบรมอีกครั้งในปีการศึกษา 2/2563 ซึ่งทางสำนักฯต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบและอบรมเป็นออนไลน์ทั้งหมด ขอให้นักศึกษาตกค้างกรอกข้อมูลตามฟอร์มด้านล่างให้ครบทุกช่อง ทางสำนักฯ จะรีบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา และ add นักศึกษาเข้ากลุ่มการสอบ หรือกลุ่มการอบรมใน classroom

นักศึกษาต้องล็อกอินเข้าใช้งาน gmail หรือเมลล์ มหาวิทยาลัยก่อนถึงจะกรอกข้อมูลได้เนื่องจากระบบจะเช็คคนที่กรอกข้อมูลซ้ำ
 
สามารถกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันจันทร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2564

หมายเหตุ:
     สำหรับนักศึกษารหัส 61 (เทียบโอน) ตอนนี้สำนักฯ ได้ประสานขอรายชื่อจากฝ่ายทะเบียนแล้ว (ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง) การสอบจะจัดสอบพร้อมกับนักศึกษารหัส 59 และ 60 ตามปฏิทินวิชาการระหว่างวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2564 รายชื่อผู้เข้าสอบจะประกาศให้ทราบเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ ทางผูู้ดูแลระบบจะเพิ่มชื่อนักศึกษาเข้ากลุ่ม Google Classroom เอง ด้วยรหัสนักศึกษา

      สำหรับนักศึกษารหัส 61 (4 ปี) จะจัดสอบให้อีกครั้งในปีการศึกษาถัดไปหรือเมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายลง

คำสำคัญ: exit exam,CEFR
เข้าอ่านทั้งหมด: 440