Online support | Eduroam | Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
นักศึกษาตกค้างแจ้งสอบและอบรมประมวลผลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 1/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาตกค้างแจ้งสอบและอบรมประมวลผลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 1/2563

วันที่: 22 ตุลาคม 2563  
เผยแพร่ข่าวนี้
นักศึกษาตกค้างแจ้งสอบและอบรมประมวลผลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 1/2563

   

     ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปิดสำรวจนักศึกษาที่ตกค้างการสอบประมวลผลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ รหัส 59 ย้อนหลัง ที่แจ้งความจำนงค์เพื่อขอเข้าสอบและเข้าอบรม  ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563 จนถึงปัจจุบัน  บัดนี้ทางสำนักได้กำหนดวันสอบประมวลผลความรู้สำหรับนักศึกษาตกค้างในวัน พุธ ที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 1927 อาคาร 19 จึงประกาศให้นักศึกษาที่ได้ลงชื่อไว้ได้มาสอบตามวันดังกล่าวด้วย  ส่วนวันที่อบรมจะจัดขึ้นปลายเดือนตุลาคม 2563 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง และนักศึกษาที่ยังตกค้างและยังไม่ได้แจ้งความจำนงค์ขอสอบขอให้แจ้งรายชื่อได้ถึงวันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2563 เพื่อทางสำนักฯ จะได้ดำเนินเตรียมจัดสอบให้นักศึกษาได้ทันท่วงที  สามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้กรอกแบบฟอร์มแจ้งความจำนงค์ได้ตามลิ้งด้านล่าง

- ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาคลิก

หากนักศึกษาที่ยังตกค้างแล้วยังไม่มีรายชื่อสามารถแจ้งชื่อเพิ่มเติมได้ที่  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrHkXELAKrBE_D6NZnc4xGI9On8hqZ3MOprDkWdklWuJw32Q/viewform


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 19 ชั้น 4 ห้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เบอร์โทรศัพท์ 075-809888 ต่อ 4208  E-mail:wijittra_phr@nstru.ac.th
คำสำคัญ: ExitExam, CEFR, สอบประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
เข้าอ่านทั้งหมด: 855