Online support | Eduroam | Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)

วันที่: 29 มีนาคม 2555  
เผยแพร่ข่าวนี้
อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)

อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1938 และ 1939 อาคาร 19 ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น.

คำสำคัญ: อบรม
เข้าอ่านทั้งหมด: 3101