Online support | Eduroam | Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ 1/2563

ข่าววันที่: 05 มี.ค. 2563
โพสโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

ข่าววันที่: 05 มี.ค. 2563
โพสโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สำหรับการทำผลงานทางวิชาการ วิชาชีพ เพื่อตำแหน่งที่สูงขึ้น

ข่าววันที่: 05 มี.ค. 2563
โพสโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมต้อนรับ รองอธิการบดี และคณะนักวิจัยจาก Cotabato University

ข่าววันที่: 05 มี.ค. 2563
โพสโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมพิธีราชภัฏสดดี ประจำปี 2563

ข่าววันที่: 05 มี.ค. 2563
โพสโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร หน่วยงานสนับสนุนวิชาการที่มีผลการประเมินรายงานการศึกษาตนเอง

ข่าววันที่: 05 มี.ค. 2563
โพสโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ข่าววันที่: 05 มี.ค. 2563
โพสโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ข่าววันที่: 05 มี.ค. 2563
โพสโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกี๊ยวซ่าท้าให้ลอง ปี 3

ข่าววันที่: 05 มี.ค. 2563
โพสโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมสืบสานประเพณีให้ทานไฟ ประจำปี 2563

ข่าววันที่: 09 ม.ค. 2563
โพสโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ