Online support | Eduroam | Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
ห้องอุปรมัย

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 4 ห้องอุปรมัย ขนาด 154 ที่นั่ง เป็นห้องเรียนรู้ตามอัธยาศัยและมีการขยายเวลาเปิดบริการหลังเวลาราชการถึง 20.00 น. (จันทร์-ศุกร์) สามารถติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์สำนัก

ภาพบรรยากาศ ห้องอุปรมัย