ข่าวกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ระดับหน่วยงาน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563

วันที่: 05 สิงหาคม 2563  

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ระดับหน่วยงาน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563
ดร.สมปอง รักษาธรรม  รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ระดับหน่วยงาน โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้  เวลา 08.30 น.  ลงทะเบียน และพิธีเปิด เวลา 09.15 น. ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สู่หน่วย เวลา 10.00 น. หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564)  เวลา 14.00 น. หน่วยงานนำเสนอแผนปฏิบัติราชการราบการรายปี (พ.ศ. 2564) ต่อที่ประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจำที่ประชุม และเวลา 16.00 น. สรุปและปิดการประชุม

 

      
      
      
      
      
    
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 350