ข่าวกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนทบทวนแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ทำแผน ราชการประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 14-17 ก.ค. 2563

วันที่: 20 กรกฏาคม 2563  

โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(กบ.) ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2563 ณ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 376