ข่าวกิจกรรม

การประชุมอนุกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2563  

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการประชุมอนุกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 924 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม


ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่

 
คำสำคัญ: การประชุมอนุกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563
เข้าอ่านทั้งหมด: 1743