ข่าวกิจกรรม

การประชุมอนุกรรมการบัณฑิตศึกษา วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 924

วันที่: 15 สิงหาคม 2562  

การประชุมอนุกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณาร่างประกาศมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ.2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 924

 

      
      
    
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 326