ประกาศ ครั้งที่ 1 รายชื่อบทความที่ผ่านการพิจารณาเพื่อเข้าร่วมในการนำเสนอผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ครั้งที่ 1 รายชื่อบทความที่ผ่านการพิจารณาเพื่อเข้าร่วมในการนำเสนอผลงาน

วันที่: 10 พฤศจิกายน 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศ ครั้งที่ 1 รายชื่อบทความที่ผ่านการพิจารณาเพื่อเข้าร่วมในการนำเสนอผลงาน

ประกาศ ครั้งที่ 1

รายชื่อบทความที่ผ่านการพิจารณาเพื่อเข้าร่วมในการนำเสนอผลงาน

การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 49

วันที่ 6-7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


ดาวน์โหลด >> รายชื่อบทความ

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1708