ติดต่อเรา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ที่อยู่ติดต่อ:

อาคาร 9 ชั้น 2 เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 หมายเลขภายใน 194, IP Phone 9860, 9861 Email : graduate@nstru.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: 075-809860, 075-809861
หมายเลขโทรสาร: -
Facebook: https://www.facebook.com/nstru.graduate/