ประกาศ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรที่กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรที่กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วันที่: 06 มีนาคม 2563  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรที่กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ประกาศ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรที่กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> ที่นี่

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 297