ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการในหัวข้อ “ การฝึกอบรมทักษะการเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย สำหรับการตีพิมพ์วารสารระดับชาติ และนานาชาติ ”
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการในหัวข้อ “ การฝึกอบรมทักษะการเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย สำหรับการตีพิมพ์วารสารระดับชาติ และนานาชาติ ”

วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2563  
เผยแพร่ข่าวนี้
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการในหัวข้อ “ การฝึกอบรมทักษะการเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย สำหรับการตีพิมพ์วารสารระดับชาติ และนานาชาติ ”

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษารวมถึงผู้ที่สนใจ

เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการในหัวข้อ

“ การฝึกอบรมทักษะการเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย
สำหรับการตีพิมพ์วารสารระดับชาติ และนานาชาติ ”

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุม 924 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์
ท่าน รองศาสตราจารย์.ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล

คำสำคัญ: ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการในหัวข้อ “ การฝึกอบรมทักษะการเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย สำหรับการตีพิมพ์วารสารระดับชาติ และนานาชาติ ”
เข้าอ่านทั้งหมด: 547