การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่: 29 เมษายน 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายละเอียดที่นี่ https://graduate.udru.ac.th/ngrc2019/authors.php

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2788