ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ ๘ ส่งผลงานภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ ๘ ส่งผลงานภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

วันที่: 23 เมษายน 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ ๘ ส่งผลงานภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ใคร่ขอเชิญชวนผู้สนใจ นำส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๘ (The Eighth Thai – Chinese Strategic Research Seminar) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีนยุคใหม่ : โอกาสและวิสัยทัศน์ใหม่” หรือ “新时代泰中战略合作 : 新机遇, 新视野” “Chinese-Thai Strategic Cooperation for a New Era : New Opportunity and New Vision” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

?????????????????????????

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2237