มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี รับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่ นิสิต นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี รับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่ นิสิต นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2561

วันที่: 09 ธันวาคม 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี รับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่ นิสิต นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2561

โครงการนี้มอบทุนการศึกษาให้ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

ผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารขอรับทุนไปที่ ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ

ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มได้ ที่นี่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.parliament.go.th และทาง Facebook มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ ร.7

สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายเลขานุการ สำนักบริหารงานกลาง กลุ่มงานกิจการทั่วไป โทร. 0-2357-3155 โทรสาร 0- 2357 -3193

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2302