การเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์

การเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่: 22 ตุลาคม 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >> ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 >> ดาวน์โหลด

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2197