ประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่: 01 กุมภาพันธ์ 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >> http://www.onesqa.or.th/th/contentdownload-view/905/1700/

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2446