ข่าวภาพ/กิจกรรม
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ข่าววันที่ : 29 เม.ย. 2562
โดย :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขอเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10
ข่าววันที่ : 23 เม.ย. 2562
โดย :
ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ ๘ ส่งผลงานภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ข่าววันที่ : 23 เม.ย. 2562
โดย :

[1]