ข่าวภาพ/กิจกรรม
ตารางการอบรม TOEIC Training สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าววันที่ : 13 ธ.ค. 2562
โดย :
ประกาศกำหนดการและห้องนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 49
ข่าววันที่ : 01 ธ.ค. 2562
โดย :
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ข่าววันที่ : 29 พ.ย. 2562
โดย :
ประกาศ ครั้งที่ 3 รายชื่อบทความที่ผ่านการพิจารณาเพื่อเข้าร่วมในการนำเสนอผลงาน
ข่าววันที่ : 27 พ.ย. 2562
โดย :
ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ข่าววันที่ : 22 พ.ย. 2562
โดย :
ประกาศ ครั้งที่ 2 รายชื่อบทความที่ผ่านการพิจารณาเพื่อเข้าร่วมในการนำเสนอผลงาน
ข่าววันที่ : 21 พ.ย. 2562
โดย :
กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (บัณฑิตศึกษา)
ข่าววันที่ : 13 พ.ย. 2562
โดย :
ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ข่าววันที่ : 11 พ.ย. 2562
โดย :
ประกาศ ครั้งที่ 1 รายชื่อบทความที่ผ่านการพิจารณาเพื่อเข้าร่วมในการนำเสนอผลงาน
ข่าววันที่ : 10 พ.ย. 2562
โดย :
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่2 เพิ่มเติม
ข่าววันที่ : 14 ก.ย. 2562
โดย :
ขอเชิญร่วมกิจกรรมไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
ข่าววันที่ : 27 ส.ค. 2562
โดย :
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ข่าววันที่ : 15 ส.ค. 2562
โดย :
ประกาศผลการคัดเลือก การประกวด Egat Animation Awards 2019 รายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 10 ทีม (ภาตใต้)
ข่าววันที่ : 08 ส.ค. 2562
โดย :
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประชุมสัมมนาด้านวิชาการและวิจัย เรื่อง
ข่าววันที่ : 06 ส.ค. 2562
โดย :
ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ข่าววันที่ : 18 ก.ค. 2562
โดย :
ระบบรายงานตัวออนไลน์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าววันที่ : 10 ก.ค. 2562
โดย :
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2
ข่าววันที่ : 09 ก.ค. 2562
โดย :
ประกาศ รายชื่อและห้องสอบผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562
ข่าววันที่ : 06 ก.ค. 2562
โดย :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2
ข่าววันที่ : 03 ก.ค. 2562
โดย :
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันรายงานตัวและปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
ข่าววันที่ : 02 ก.ค. 2562
โดย :

1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12