ติดต่อเรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ที่อยู่ติดต่อ:

สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
1 หมู่ 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.ครศรีธรรมราช 80280

หมายเลขโทรศัพท์: 075392041
Facebook: