ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1 2 3 4
ร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 04 มี.ค. 2557
โพสโดย:
ถวายพานพุ่มเนื่องในวันราชภัฏวิชาการ

ข่าววันที่: 04 มี.ค. 2557
โพสโดย:
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2557

ข่าววันที่: 04 มี.ค. 2557
โพสโดย:
ประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษาสภาคณาจารย์ฯ

ข่าววันที่: 04 มี.ค. 2557
โพสโดย:
ประชุม คกก.สรรหา คกก.สภามหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

ข่าววันที่: 04 มี.ค. 2557
โพสโดย:
ประชุมร่วมอธิการบดีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย กับ คณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์ฯ

ข่าววันที่: 04 มี.ค. 2557
โพสโดย:
ร่วมประชุม คกก.บริหารมหาวิทยาลัย

ข่าววันที่: 04 มี.ค. 2557
โพสโดย:
ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ว่าด้วยสถานการณ์ทางการเมือง

ข่าววันที่: 04 มี.ค. 2557
โพสโดย:
วันสถาปนามหาวิทยาลัย

ข่าววันที่: 04 มี.ค. 2557
โพสโดย:
กิจกรรมให้ทานไฟมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 04 มี.ค. 2557
โพสโดย: