ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1 2 3 4
งานบิดา ผศ.ดร.วีระยุทธ์ ชาตะกาญจน์

ข่าววันที่: 21 ต.ค. 2557
โพสโดย:
ต้อนรับสภาคณาจารย์ มรภ.ภูเก็ต

ข่าววันที่: 21 ต.ค. 2557
โพสโดย: มรภ.นครศรีฯ
ผลการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2557

ข่าววันที่: 16 มี.ค. 2557
โพสโดย:
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2557

ข่าววันที่: 16 มี.ค. 2557
โพสโดย:
สภาคณาจารย์ฯ แสดงความอาลัยยิ่งต่อบิดาของท่านอาจารย์อัญชลี พริ้มพราย อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ข่าววันที่: 11 มี.ค. 2557
โพสโดย:
ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 วันที่ 11 มี.ค.57

ข่าววันที่: 11 มี.ค. 2557
โพสโดย: สภา
ร่วมพบปะ หารือ รับข้อเสนอในการปฏิบัติหน้าที่ กับอดีตผู้บริหารวิทยาลัยครู สถาบัน มหาวิทยาลัย ราชภัฏทั่วประเทศ (ไม่มีท่าน...ไม่มีเราในวันนี้)

ข่าววันที่: 07 มี.ค. 2557
โพสโดย:
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์สภาคณาจารย์ฯ ผู้บริหารคณะมนุษย์ศาสตร์ สโมสรนักศึกษา คมส. คณาจารย์ นศ.สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

ข่าววันที่: 04 มี.ค. 2557
โพสโดย:
ประชุมพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

ข่าววันที่: 04 มี.ค. 2557
โพสโดย:
ประชุมร่วมกับนายกสภามหาวิทยาลัย

ข่าววันที่: 04 มี.ค. 2557
โพสโดย: