ข่าวภาพ/กิจกรรม
ส่งหนังสือถึงอธิการบดี เพื่อให้ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ข่าววันที่ : 20 มี.ค. 2563
โดย :
มอบของขวัญพิเศษและเข้าร่วมสังสรรค์ปีใหม่คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ข่าววันที่ : 07 ม.ค. 2558
โดย :
มอบกระเช้าแด่ท่านอธิการบดี
ข่าววันที่ : 07 ม.ค. 2558
โดย :
ร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่คณะครุศาสตร์
ข่าววันที่ : 07 ม.ค. 2558
โดย :
ร่วมถวายพระพร ณ สนามหน้าเมือง
ข่าววันที่ : 08 ธ.ค. 2557
โดย :
ร่วมลงนามและถวายพระพร 4 ธ.ค. ณ ห้องประชุมเมืองนครศรีธรรมราช
ข่าววันที่ : 07 ม.ค. 2558
โดย :
ถวายพระพร 3 ธ.ค. 57
ข่าววันที่ : 08 ธ.ค. 2557
โดย :
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7
ข่าววันที่ : 21 ต.ค. 2557
โดย :
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มรภ.สวนสุนันทา
ข่าววันที่ : 21 ต.ค. 2557
โดย :
ศึกษาดูงานกระทรวงแรงงาน และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ข่าววันที่ : 21 ต.ค. 2557
โดย :
ประชุมพนักงานมหาวิทยาลัย
ข่าววันที่ : 21 ต.ค. 2557
โดย :
ต้อนรับสภาคณาจารย์ มรภ.ภูเก็ต
ข่าววันที่ : 21 ต.ค. 2557
โดย :
ต่อ รายงานการประชุม 5/57
ข่าววันที่ : 15 พ.ค. 2557
โดย :
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ 5/57
ข่าววันที่ : 15 พ.ค. 2557
โดย :
กำหนดการปรับฐานเงินเดือน พนักงานตามสัญญา และ การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย
ข่าววันที่ : 04 เม.ย. 2557
โดย :
สรุปผลการประชุม คกก.บริหาร ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ณ จ.เชียงราย
ข่าววันที่ : 24 มี.ค. 2557
โดย :
แจ้งผลการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2557
ข่าววันที่ : 16 มี.ค. 2557
โดย :
แจ้งผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2557
ข่าววันที่ : 16 มี.ค. 2557
โดย :
ขอเชิญกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ 3/2557 (พร้อมวัดตัวตัดชุดสูท)
ข่าววันที่ : 12 มี.ค. 2557
โดย : สภาคณาจารย์ฯ
ความคืบหน้ากรณีการปรับเงินเดือนและเงินตกเบิกของพนักงานมหาวิทยาลัย
ข่าววันที่ : 07 มี.ค. 2557
โดย : สภาคณาจารย์ฯ

[1] 2