ยืมต่อออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ยืมต่อออนไลน์

วันที่: 03 สิงหาคม 2564  
เผยแพร่ข่าวนี้
ยืมต่อออนไลน์

นักศึกษาสามารถยืมต่อออนไลน์ได้ตามปกติ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
- ต้องทำการยืมต่อในวันที่ครบกำหนดส่ง หรือก่อนวันครบกำหนดส่งคืน 2 วัน เช่น ถ้าครบกำหนดส่งคืนวันที่ 5-12-15 หากต้องการยืมต่อ ผู้ยืมต้องทำการยืมต่อในวันที่ 3-5 ธ.ค. 59 จะทำก่อนหรือหลังจากนี้ไม่ได้
- ยืมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตได้สองครั้ง หากยังต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศต่อ ให้นำหนังสือมาส่งที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนห้องสมุด เพื่อทำการยืมใหม่อีกครั้ง
- ระบบไม่อนุญาตให้ทำการยืมต่อได้ 4 กรณี ดังนี้
1. เป็นทรัพยากรสารสนเทศที่เกินกำหนดส่ง
2. มีผู้อื่นทำการจองไว้
3. ทำการยืมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปแล้ว 2 ครั้ง
4. ต้องทำการยืมต่อในวันที่ครบกำหนดส่ง หรือก่อนวันครบกำหนดส่งคืน 2 วัน

คู่มือการยืมต่อออนไลน์ คลิกยืมต่อ

คำสำคัญ: ยืมต่อออนไลน์, ยืมด้วยตัวเอง
เข้าอ่านทั้งหมด: 3671