ระบบข่าวสารภายในอินทราเน็ต


INTRANET - Nakhon Si Thammarat Rajabhat Universityข่าวทั้งหมด


Card image cap
มรภ. นศ. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2562
โดย งานประชาสัมพันธ์
18-03-2019 14:21:26
ข่าวประชุมภายใน


Card image cap
จัดประชุมสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1/2562
โดย งานประชาสัมพันธ์
18-03-2019 10:21:45
ข่าวประชุมภายใน


Card image cap
มรภ. นศ. จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562
โดย งานประชาสัมพันธ์
15-03-2019 09:32:24
ข่าวประชุมภายใน


Card image cap
งานการเงิน มรภ. นศ. ร่วมกับ สตง. ประชุมปิดส่วนงบการเงินประจำปี 2561
โดย งานประชาสัมพันธ์
13-03-2019 16:56:36
ข่าวประชุมภายใน


Card image cap
มรภ. นศ. จัดประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 2/2562
โดย งานประชาสัมพันธ์
12-03-2019 16:35:33
ข่าวประชุมภายใน


Card image cap
มรภ.นศ. ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) นัดพิเศษ ครั้งที่ 3/2562
โดย งานประชาสัมพันธ์
11-03-2019 10:46:24
ข่าวประชุมภายใน
ระบบข่าวสารภายในอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พัฒนาโดย ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Copyright © 2017 All Rights Reserved