ระบบข่าวสารภายในอินทราเน็ต


INTRANET - Nakhon Si Thammarat Rajabhat Universityข่าวทั้งหมด


Card image cap
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2562
โดย งานประชาสัมพันธ์
22-08-2019 10:41:50
ข่าวประชุมภายใน


Card image cap
ผู้บริหาร ม.เกริก เข้าพบอธิการบดี ม.ราชภัฏนครฯ
โดย งานประชาสัมพันธ์
20-08-2019 17:01:35
ข่าวน่าสนใจ


Card image cap
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.นศ.
โดย งานประชาสัมพันธ์
20-08-2019 10:18:38
ข่าวประชุมภายใน


Card image cap
การประชุมคณะกรรมการกองทุนอุดหนุนการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 3/2562
โดย งานประชาสัมพันธ์
16-08-2019 13:53:48
ข่าวประกาศภายใน


Card image cap
มรภ.นศ. จัดประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดย หน่วยงานประชาสัมพันธ์
16-08-2019 10:14:53
ข่าวประชุมภายใน


Card image cap
มรภ.นศ. ประชุมหารือเกี่ยวกับเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดย งานประชาสัมพันธ์
15-08-2019 15:08:32
ข่าวประชุมภายใน


Card image cap
ม.ราชภัฏนครฯ จัดประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 4/2562
โดย งานประชาสัมพันธ์
14-08-2019 10:00:52
ข่าวประชุมภายใน


Card image cap
กองกลาง มรภ.นศ. จัดประชุมบุคลากรงานบริหารทั่วไป
โดย งานประชาสัมพันธ์
14-08-2019 09:09:21
ข่าวประชุมภายใน


Card image cap
มรภ. นศ. จัดประชุมขับเคลื่อนการจัดมหกรรมสินค้าและอาหาร
โดย งานประชาสัมพันธ์
06-08-2019 11:54:52
ข่าวประชุมภายใน


Card image cap
มรภ.นศ. จัดประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 6/2562
โดย งานประชาสัมพันธ์
01-08-2019 14:22:57
ข่าวประชุมภายใน
ระบบข่าวสารภายในอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พัฒนาโดย ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Copyright © 2017 All Rights Reserved