ระบบข่าวสารภายในอินทราเน็ต


INTRANET - Nakhon Si Thammarat Rajabhat Universityข่าวทั้งหมด


Card image cap
มรภ.นศ. จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 15/2561
โดย งานประชาสัมพันธ์
07-12-2018 13:37:40
ข่าวประชุมภายใน


Card image cap
มรภ.นศ. ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 9/2561
โดย งานประชาสัมพันธ์
06-12-2018 10:02:04
ข่าวน่าสนใจ


Card image cap
มรภ.นศ. จัดประชุมฝ่ายโสตทัศนศึกษา ครั้งที่ 2/2561
โดย งานประชาสัมพันธ์
04-12-2018 10:30:04
ข่าวประชุมภายใน


Card image cap
สำนักงานอธิการบดี มรภ.นศ. จัดประชุมบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี
โดย งานประชาสัมพันธ์
30-11-2018 15:22:28
ข่าวประชุมภายใน


Card image cap
มรภ.นศ. จัดการประชุมผู้บริหารระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี
โดย งานประชาสัมพันธ์
30-11-2018 09:26:20
ข่าวประกาศภายใน


Card image cap
มรภ.นศ. ประชุมมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งพิเศษ
โดย งานประชาสัมพันธ์
27-11-2018 10:26:18
ข่าวประชุมภายใน
ระบบข่าวสารภายในอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พัฒนาโดย ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Copyright © 2017 All Rights Reserved