ระบบข่าวสารภายในอินทราเน็ต


INTRANET - Nakhon Si Thammarat Rajabhat Universityข่าวทั้งหมด


Card image cap
การประชุมคณะกรรมการจัดสรรบ้านพัก ม.ราชภัฏนครฯ
โดย งานประชาสัมพันธ์
04-06-2020 13:58:02
ข่าวประชุมภายใน


Card image cap
การประชุมรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 4/2563
โดย งานประชาสัมพันธ์
04-06-2020 10:20:31
ข่าวประชุมภายใน


Card image cap
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2563 ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
โดย งานประชาสัมพันธ์
02-06-2020 09:42:04
ข่าวประชุมภายใน


Card image cap
รายชื่อผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
โดย งานประชาสัมพันธ์
01-06-2020 15:30:52
ข่าวประกาศภายใน


Card image cap
การประชุมพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว มรภ.นศ.
โดย งานประชาสัมพันธ์
28-05-2020 09:54:39
ข่าวประชุมภายใน


Card image cap
การประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานปรับปรุงระบบบัญชี มรภ.นศ.
โดย งานประชาสัมพันธ์
25-05-2020 15:45:42
ข่าวประชุมภายใน
ระบบข่าวสารภายในอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พัฒนาโดย ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Copyright © 2017 All Rights Reserved