ระบบข่าวสารภายในอินทราเน็ต


INTRANET - Nakhon Si Thammarat Rajabhat Universityข่าวทั้งหมด


Card image cap
มรภ.นศ. จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
โดย งานประชาสัมพันธ์
10-07-2020 11:10:34
ข่าวประชุมภายใน


Card image cap
การประชุมบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏนครฯ
โดย งานประชาสัมพันธ์
08-07-2020 11:35:57
ข่าวประชุมภายใน


Card image cap
การประชุมคณะกรรมการอาคารโรงแรม ม.ราชภัฏนครฯ
โดย งานประชาสัมพันธ์
03-07-2020 13:50:25
ข่าวประชุมภายใน


Card image cap
การประชุมอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2563
โดย งานประชาสัมพันธ์
02-07-2020 11:23:23
ข่าวประชุมภายใน


Card image cap
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2563
โดย งานประชาสัมพันธ์
30-06-2020 09:21:16
ข่าวประชุมภายใน


Card image cap
หน่วยตรวจสอบภายใน จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563
โดย งานประชาสัมพันธ์
25-06-2020 16:38:24
ข่าวประชุมภายใน


Card image cap
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563
โดย งานประชาสัมพันธ์
25-06-2020 09:34:05
ข่าวประชุมภายใน
ระบบข่าวสารภายในอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พัฒนาโดย ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Copyright © 2017 All Rights Reserved