ระบบข่าวสารภายในอินทราเน็ต


INTRANET - Nakhon Si Thammarat Rajabhat Universityข่าวทั้งหมด


Card image cap
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 8/2562
โดย งานประชาสัมพันธ์
12-07-2019 12:07:47
ข่าวประชุมภายใน


Card image cap
มรภ.นศ. จัดประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2562
โดย งานประชาสัมพันธ์
05-07-2019 13:51:23
ข่าวประชุมภายใน


Card image cap
มรภ.นศ. จัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562
โดย งานประชาสัมพันธ์
28-06-2019 15:09:45
ข่าวประชุมภายใน


Card image cap
มรภ.นศ. จัดประชุมฝ่ายโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โดย งานประชาสัมพันธ์
27-06-2019 16:27:01
ข่าวประกาศภายใน


Card image cap
มรภ.นศ. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่
โดย หน่วยงานประชาสัมพันธ์
27-06-2019 16:16:52
ข่าวประชุมภายใน


Card image cap
มรภ. นศ. จัดประชุมระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
โดย งานประชาสัมพันธ์
21-06-2019 14:43:29
ข่าวประชุมภายใน


Card image cap
มรภ.นศ. จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2562
โดย งานประชาสัมพันธ์
21-06-2019 09:56:48
ข่าวประชุมภายใน
ระบบข่าวสารภายในอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พัฒนาโดย ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Copyright © 2017 All Rights Reserved