ระบบข่าวสารภายในอินทราเน็ต


INTRANET - Nakhon Si Thammarat Rajabhat Universityข่าวทั้งหมด


Card image cap
มรภ.นศ. จัดประชุมประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 10
โดย งานสื่อสารองค์กร
22-07-2021 15:39:44
ข่าวประชุมภายใน


Card image cap
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2564
โดย งานประชาสัมพันธ์
01-07-2021 10:37:53
ข่าวประชุมภายใน


Card image cap
ประชุมสภานักศึกษาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1
โดย งานประชาสัมพันธ์
29-06-2021 13:18:36
ข่าวประชุมภายใน


Card image cap
ประชุม ก.บ. ( กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ) ครั้งที่ 5/2564
โดย งานประชาสัมพันธ์
24-06-2021 14:20:17
ข่าวประชุมภายใน
ระบบข่าวสารภายในอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พัฒนาโดย ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Copyright © 2022 All Rights Reserved

.