ระบบข่าวสารภายในอินทราเน็ต


INTRANET - Nakhon Si Thammarat Rajabhat Universityข่าว ICTและเครือข่าย


Card image cap
ขณะนี้อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ IP Phone สามารถใช้งานได้เป็นปรกติแล้ว
โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโ่ลยีสารสนเทศ
22-02-2018 15:55:27
ข่าว ICT และเครือข่าย


Card image cap
ปิดปรับปรุงการให้บริการระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตชั่วคราว
โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
20-02-2018 13:26:11
ข่าว ICT และเครือข่าย


Card image cap
ระบบโทรศัพท์ของ มหาวิทยาลัยไม่สามารถโทรออกนอกเครือข่ายอื่นได้
โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
16-11-2017 15:21:32
ข่าว ICT และเครือข่าย
ระบบข่าวสารภายในอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พัฒนาโดย ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Copyright © 2022 All Rights Reserved

.