ระบบข่าวสารภายในอินทราเน็ต


INTRANET - Nakhon Si Thammarat Rajabhat Universityข่าวประกาศภายใน


Card image cap
ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564
โดย งานประชาสัมพันธ์
29-03-2021 15:10:06
ข่าวประกาศภายใน


Card image cap
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2564
โดย งานประชาสัมพันธ์
26-03-2021 09:39:21
ข่าวประกาศภายใน


Card image cap
การประชุมรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 2/2564
โดย งานประชาสัมพันธ์
05-01-2021 14:36:24
ข่าวประกาศภายใน


Card image cap
คำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
โดย งานประชาสัมพันธ์
30-10-2020 15:01:23
ข่าวประกาศภายใน


Card image cap
การประชุมผู้พักอาศัยอาคารชุดบุคลากร ครั้งที่ 1/2563
โดย งานประชาสัมพันธ์
14-10-2020 16:09:37
ข่าวประกาศภายใน


Card image cap
ประกาศ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
โดย งานประชาสัมพันธ์
18-06-2020 09:22:36
ข่าวประกาศภายใน


Card image cap
การประชุมการจัดการความรู้ ประจำปี พ.ศ. 2563
โดย งานประชาสัมพันธ์
16-06-2020 10:36:34
ข่าวประกาศภายใน


Card image cap
รายชื่อผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
โดย งานประชาสัมพันธ์
01-06-2020 15:30:52
ข่าวประกาศภายใน


Card image cap
การประชุมคณะกรรมการจัดสรรบ้านพัก มรภ.นศ.
โดย งานประชาสัมพันธ์
22-05-2020 12:59:33
ข่าวประกาศภายใน


Card image cap
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 5/2563
โดย งานประชาสัมพันธ์
15-05-2020 09:59:23
ข่าวประกาศภายใน


Card image cap
ประกาศ แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินยืม พ.ศ. 2563
โดย งานประชาสัมพันธ์
07-05-2020 09:10:00
ข่าวประกาศภายใน


Card image cap
มรภ.นศ. ร่วมการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (20/04/63)
โดย งานประชาสัมพันธ์
20-04-2020 14:56:10
ข่าวประกาศภายใน
ระบบข่าวสารภายในอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พัฒนาโดย ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Copyright © 2022 All Rights Reserved

.