ระบบข่าวสารภายในอินทราเน็ต


INTRANET - Nakhon Si Thammarat Rajabhat Universityข่าวน่าสนใจ


Card image cap
ประชุมงานธุรการ งานการเงิน และงานพัสดุ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
โดย งานประชาสัมพันธ์
10-03-2021 15:52:45
ข่าวน่าสนใจ


Card image cap
การประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 8/2563
โดย งานประชาสัมพันธ์
12-10-2020 14:44:40
ข่าวน่าสนใจ


Card image cap
มรภ.นศ. ร่วมประชุมรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.
โดย งานประชาสัมพันธ์
17-08-2020 14:01:37
ข่าวน่าสนใจ
ระบบข่าวสารภายในอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พัฒนาโดย ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Copyright © 2022 All Rights Reserved

.