การสร้างสารบัญอัตโนมัติ โดยใช้ Microsoft Word (Chapter 5)

การใส่สารบัญอัตโนมัติการสร้างสารบัญอัตโนมัติ-โดยใช้-Microsoft-Word--Chapter-5-

6. การใส่สารบัญอัตโนมัติ

6.1 ให้คลิกเมาส์ที่หน้า สารบัญ เลือก tab reference เลือก table of contants

6.2 สารบัญจะถูกแนบมาให้ดดยอัตโนมัติ

7. วิธีการตรวจสอบ heading

7.1 สารบัญที่แนบมาจะมาจาก heaing ที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่ข้างต้น วิธีการตรวจสอบ heading ที่เรากำหนดไว้ให้เลือก tab view เลือก navigation pane

8. กรณีที่แก้ไขหัวข้อ และ เนื้อหา แล้ว ลำดับเลขหน้าอาจมีการแก้ไข หากต้องการอัพเดทหน้า ให้คลิกขวาที่บริเวณ สรบัญ เลือก update field เลือก update entire table


By : วนิดา กิจบรรณ

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : เทคโนโลยี

ผู้เข้าชม 5963 ครั้ง

Comment แสดงความคิดเห็น