หน้าหลัก
หัสชัย Blog  |  ประวัติส่วนตัว
หัสชัย
นายหัสชัย สิทธิรักษ์
บุคลากร
 ::  เมนูหลัก

 • บทความแนะนำ
 • ไม่มีบทความ

 • บทความล่าสุด
 •    ยานยนต์ไฟฟ้า
     เทคโนโลยีอัพเดท
     เทคโนโลยีปัจจุบันที่ต้องให้ความสำคัญ
     การศึกษา อเมริกาไทย
     รถยนต์ที่ปลอดภัยขึ้นเพราะเทคโนโลยี

 • เว็บลิงค์
 •  เป็นบล็อกที่เน้นให้ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ที่ทุกคนควรรู้ และยังมีด้านอื่นๆ ครบเกือบทุกสาขา สามารถสืบค้นโดยใส่คำค้นหรือ คีย์เวิร์ด (keyword) จากนั้นก็จะเรียงบล็อกที่ตรงกับคำค้นอย่างรวดเร็วมาก หนึ่งวินาทีโดยประมาณ นอกจากนี้แล้วผู้อ่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทันที และสามารถสมัครเป็นผู้เขียนบล็อกก็ได้ ขณะนี้มีผู้โพสเข้ามามาเกือบ 2000 บล็อกแล้ว  แหล่งเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
   ค้นชื่อวารสารในแวดวงราชภัฏ  ตึกดำ สิ่งพิมพ์ ผลงาน
   เก็บรายชื่อสื่อ บทความ สื่อมัลติมีเดีย วิดีโอสารคดี ภาพยนต์ และซอพท์แวร์มัลติมีเดีย  สื่อสิ่งพิมพ์ ตึกดำมหาชัย

 • เอกสารดาวน์โหลด
 •    สะเดาพืชมหัสจรรย์
     การใช้เวิร์ดสร้างเว็ป
     การลิงค์ด้วยเวิร์ด
     การเรียนรู้ด้วยตนเอง

 • รวมบล็อก
 •    หัสชัย
     waradee_ler
     somporn

     มุ่งที่ความสุขที่ไม่ใช่วัตถุ   เขียนเมื่อ 18-10-2554   [ เข้าชม 429 ครั้ง ]


  รายการสารคดีท่องเที่ยวเชิงปรัชญาดำเนินรายการโดย วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล  วันนี้ก็เช่นกันที่่ท่องเที่ยวไปยังประเทศภูฐาน ที่พยายามค้นหาความหมายของคำว่าความสุข เป็นประเทศที่ได้รับการ กล่าวถึงว่าเป็นประเทศที่ตัวชีวัดมวลรวมความสุขมากกว่าประเทศใดๆ โดยประชาชนก็มีความสุขตามอัตภาพ ตามวิถีชีวิตของตนเอง

  โดยในรายการพยายามจะหาความหมายว่าความสุขคืออะไร โดยสัมภาษณ์ผู้รู้ต่างๆ ทั้งฆราวาส พระ ซึ่งการให้สัมภาษณ์ทำให้ทราบว่าประเทศภูฐานนั้นได้ใช้หลักการทางพุทธศาสนาหลายอย่างมาเป็นแนวในการบริหาร โดยพยายามสร้างความสมดุลต่างๆ ไม่ให้หาความสุขจากการมีวัตถุมาบำรุงบำเรอมากเกินไป แต่ให้หาความสุขได้ตามวิถีชีวิต และจากธรรมชาติ เยาวชนจึงได้รับการปลูกฝังใหัรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และรักษาระบบนิเวศ  ชี้ให้เห็นถึงโทษของการมีวัตถุ และการที่อยากมีอยากได้เพิ่มขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

  จากการฟังก์การให้สัมภาษณ์มีอยู่ตอนหนึ่งน่าจะเป็นพระที่ได้พูดว่า ประเทศเรา(ภูฐาน) ไม่มีการประท้วงการแบ่งแยกสี ไม่มีปัญหายาเสบติด การก่อการร้าย และก็ไม่มีปัญหาอาชญากรรม ทำให้ประเทศภูฐานจึงไม่ค่อยมีข่าวเหมือนกับประเทศไทยมี และมองประเทศไทยเป็นเรื่องตลก(ร้าย)ไป ก็ได้แต่สงสัยอยู่ในใจว่าแล้วเขาเอาข่าวอะไรไปลง และก็ตอบเองว่าก็คงจะเป็นข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆ และเป็นเรื่องดีๆ  ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวถึงว่าสื่อมวลชนในประเทศนั้นยังมุ่งที่ผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ใช่ผลประโยชน์ของชนกล่มใดกลุ่มหนึ่ง

  อย่างไรก็ตามจากการตามค้นหาความหมายของความสุขในครั้งนี้ ผู้ดำเนินรายการก็ไม่แน่ใจว่า จะมีความสุขจริงไปทั้งหมด โดยสรุปอย่างไม่แน่ใจว่าจะเต็มไปด้วยความสุขเสียทั้งหมด ประชาชนก็ดำเนินชีวิตเหมือนๆ กับคนในชนบทของประเทศอื่นๆ ที่รัฐยังไม่ได้เข้าไปดูแลอย่างทั่วถึง และความเจริญยังเข้าไปไม่ถึง  แต่ที่แสดงความเป็นห่วงก็คือ วัฒนธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามายังภูฐานอย่างรวดเร็วไม่ว่ารถยนต์ โทรทัศน์ดาวเทียม และอื่นๆ ตามแนวของวัตถุนิยมเสรี ที่แม้ว่าวัฒนธรรมรากฐานจะแข็งแกร่งอย่างไรก็ไม่อาจทัดทานได้ในหลายประเทศ ภูฐานจึงเป็นบทพิสูจน์ประเทศต่อไป
     ร่วมแสดงความคิดเห็น

     ชื่อ :

     ข้อคิดเห็น :
     เว็บไซต์ :

   

  Copyright :  All Rights Reserved. :  Nakhon Si Thammarat Rajabhat University