หน้าหลัก
หัสชัย Blog  |  ประวัติส่วนตัว
หัสชัย
นายหัสชัย สิทธิรักษ์
บุคลากร
 ::  เมนูหลัก

 • บทความแนะนำ
 • ไม่มีบทความ

 • บทความล่าสุด
 •    ยานยนต์ไฟฟ้า
     เทคโนโลยีอัพเดท
     เทคโนโลยีปัจจุบันที่ต้องให้ความสำคัญ
     การศึกษา อเมริกาไทย
     รถยนต์ที่ปลอดภัยขึ้นเพราะเทคโนโลยี

 • เว็บลิงค์
 •  เป็นบล็อกที่เน้นให้ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ที่ทุกคนควรรู้ และยังมีด้านอื่นๆ ครบเกือบทุกสาขา สามารถสืบค้นโดยใส่คำค้นหรือ คีย์เวิร์ด (keyword) จากนั้นก็จะเรียงบล็อกที่ตรงกับคำค้นอย่างรวดเร็วมาก หนึ่งวินาทีโดยประมาณ นอกจากนี้แล้วผู้อ่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทันที และสามารถสมัครเป็นผู้เขียนบล็อกก็ได้ ขณะนี้มีผู้โพสเข้ามามาเกือบ 2000 บล็อกแล้ว  แหล่งเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
   ค้นชื่อวารสารในแวดวงราชภัฏ  ตึกดำ สิ่งพิมพ์ ผลงาน
   เก็บรายชื่อสื่อ บทความ สื่อมัลติมีเดีย วิดีโอสารคดี ภาพยนต์ และซอพท์แวร์มัลติมีเดีย  สื่อสิ่งพิมพ์ ตึกดำมหาชัย

 • เอกสารดาวน์โหลด
 •    สะเดาพืชมหัสจรรย์
     การใช้เวิร์ดสร้างเว็ป
     การลิงค์ด้วยเวิร์ด
     การเรียนรู้ด้วยตนเอง

 • รวมบล็อก
 •    หัสชัย
     waradee_ler
     somporn

     การเรียนรู้แบบเชิงรุก   เขียนเมื่อ 01-05-2554   [ เข้าชม 1871 ครั้ง ]


  ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ (constructivism)  เป็นการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม (Activity Base Learning: ABL) แนวคิดการสร้างความรู้มุ่งเน้นให้เด็กลงมือปฏิบัติจริง (hand-on Learning) มีบทบาทในการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)  ส่วนการฟังอย่างเดียวในห้องเรียนเป็นการเรียนรู้แบบเชิงรับ (Passive Learning)

  กิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ การค้นคว้าทำรายงานจากแหล่งความรู้ต่างๆ การประดิษฐ์และการประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย  การสร้างประกอบหุ่นยน การสร้างอุปกรณ์จากเศษวัสดุ การทดลองโครงงานอย่างง่ายและรวดเร็ว

  สำหรับแนวคิดแบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เด็กจะได้ซึมซับความรู้ความเข้าใจ ผ่านการเล่นเกม กิจกรรมกลุ่ม ให้เด็กได้พัฒนาแนวคิด ความรู้เฉพาะตนขึ้นมาเอง สำหรับกิจกรรมกลุ่ม สามารถทำให้เด็กพัฒนาภาวะผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม มีความสามารถในการเข้าสังคมได้

  การเรียนรู้เชิงรุกอีกรูปแบบหนึ่งคือการเรียนรู้ในชีวิตจริง ที่จำเป็นต้องใช้ต้องทำในชีวิตประจำวัน หากเด็กได้รับการชี้แนะ ในการปฏิบัติ โดยต้องยืนยันให้ได้ว่าการกระทำต่างๆตามกิจกรรมนั้น ควรทำด้วยความรอบคอบรัดกุม และมีประสิทธิภาพ หาเทคนิคใหม่ๆ และท้าทายให้เด็กคิดว่าจะปรับปรุงวิธีการให้ดีขึ้นอย่างไร
     ร่วมแสดงความคิดเห็น

     ชื่อ :

     ข้อคิดเห็น :
     เว็บไซต์ :

   

  Copyright :  All Rights Reserved. :  Nakhon Si Thammarat Rajabhat University