ก่อนหน้า   2565   ถัดไป

 
นายดำริห์ กูลระวัง 
[รายละเอียด]
ปีที่เกิด : 2505
ตำแน่ง :
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน :
วุฒิการศึกษาสูงสุด :
สถานศึกษา :
สังกัดหน่วยงาน :
นางจุฑาทิพย์ พหลภาคย์ 
[รายละเอียด]
ปีที่เกิด : 2505
นางสุชาดา การะกรณ์ 
[รายละเอียด]
ปีที่เกิด : 2505
ตำแน่ง :
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน :
วุฒิการศึกษาสูงสุด :
สถานศึกษา :
สังกัดหน่วยงาน :
นางจุติพร อัศวโสวรรณ 
[รายละเอียด]
ปีที่เกิด : 2505
ตำแน่ง :
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน :
วุฒิการศึกษาสูงสุด :
สถานศึกษา :
สังกัดหน่วยงาน :
นายอุทัย คูหาพงศ์ 
[รายละเอียด]
ปีที่เกิด : 2505
ตำแน่ง :
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน :
วุฒิการศึกษาสูงสุด :
สถานศึกษา :
สังกัดหน่วยงาน :
นายสมปอง รักษาธรรม 
[รายละเอียด]
ปีที่เกิด : 2505
ตำแน่ง :
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน :
วุฒิการศึกษาสูงสุด :
สถานศึกษา :
สังกัดหน่วยงาน :
นายปริทรรศ หุตางกูร 
[รายละเอียด]
ปีที่เกิด : 2505
ตำแน่ง :
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน :
วุฒิการศึกษาสูงสุด :
สถานศึกษา :
สังกัดหน่วยงาน :
นางศุภวรรณ พรหมเพรา 
[รายละเอียด]
ปีที่เกิด : 2505
ตำแน่ง :
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน :
วุฒิการศึกษาสูงสุด :
สถานศึกษา :
สังกัดหน่วยงาน :
  
 
นางสุชีรา พูลสิน 
[รายละเอียด]
ปีที่เกิด : 2505
ตำแน่ง :
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน :
วุฒิการศึกษาสูงสุด :
สถานศึกษา :
สังกัดหน่วยงาน :
นางณภัคจิรา ทิพยศุภลักษณ์ 
[รายละเอียด]
ปีที่เกิด : 2505
ตำแน่ง :
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน :
วุฒิการศึกษาสูงสุด :
สถานศึกษา :
สังกัดหน่วยงาน :
  
 
นางรำเพย บัวจันทร์ 
[รายละเอียด]
ปีที่เกิด : 2505
ตำแน่ง :
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน :
วุฒิการศึกษาสูงสุด :
สถานศึกษา :
สังกัดหน่วยงาน :
นางสาวสุกัญญา สุทธิชาติ 
[รายละเอียด]
ปีที่เกิด : 2505
ตำแน่ง :
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน :
วุฒิการศึกษาสูงสุด :
สถานศึกษา :
สังกัดหน่วยงาน :
  
 
นายเนียม สังขพรรณ์ 
[รายละเอียด]
ปีที่เกิด : 2505
ตำแน่ง :
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน :
วุฒิการศึกษาสูงสุด :
สถานศึกษา :
สังกัดหน่วยงาน :
  
 
ไม่มีรูป
นายGeorge Steven Anthony 
[รายละเอียด]
ปีที่เกิด : 2505
  
สรุปบุคลากรที่ปลดเกษียณในแต่ละปี