× หน้าแรก จัดการอัพโหลดไฟล์ คู่มือ ออกจากระบบ


ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน - ออนไลน์ (e-Salary)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร.075-377440 โทรสาร. 075377440

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ฝ่ายการเงินเลือกประเภทบุคลากร
กรอกหมายเลขบัญชีธนาคาร 
เลือกรายงานบัญชีประจำเดือน รายงานสถิติการให้บริการ 6,133 ครั้ง

 

กำหนดตั้งค่าก่อนพิมพ์สลิปเงินเดือน >> 1. การตั้งค่าเพิ่มเติม 2. ปรับขนาด 70% 3. พิมพ์