กลับไป


Google เปลี่ยนแปลงพื้นที่เก็บข้อมูลของ Google Workspace เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2021


แผยแพร่วันที่ : 2021-07-12 10:14:38

ในปี 2021 เราจะทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บเนื้อหาของ Google Photos, เอกสาร, ชีต, สไลด์, วาดเขียน, ฟอร์ม และ Jamboard

Google Photo

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2021 เป็นต้นไป รูปภาพหรือวิดีโอใหม่ที่อัปโหลดไปยัง Google Photos หรือ Google ไดรฟ์แบบคุณภาพสูงจะถูกนับรวมในขีดจำกัดพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับผู้ใช้ในโดเมนรูปภาพหรือวิดีโอที่อัปโหลดแบบคุณภาพสูงก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2021 จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้และจะไม่นับรวมในขีดจำกัดพื้นที่เก็บข้อมูล

 

Google Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms, and Jamboard

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2021 เป็นต้นไป ไฟล์ Google Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms, and Jamboard ที่สร้างขึ้นใหม่จะถูกนับรวมในขีดจำกัดพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับผู้ใช้ในโดเมนของคุณด้วย ไฟล์ที่มีอยู่ภายในผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะไม่นับรวมในพื้นที่เก็บข้อมูล เว้นแต่จะได้รับการแก้ไขในหรือหลังวันที่ 1 มิถุนายน 2021

 

ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ปลายทาง ขีดจำกัดพื้นที่เก็บข้อมูลจะแตกต่างกันไปใน Google Workspace และ G Suite รุ่นต่างๆ แต่เราคาดว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

Cr.https://workspaceupdates.googleblog.com/

อ้างอิงจาก https://workspace.technologyland.co.th/tag/g-suite/