กลับไป


ประกาศวันรับมอบคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564


แผยแพร่วันที่ : 2021-09-10 11:44:04

นักศึกษาที่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติให้ยืมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนออนไลน์ และมีความต้องการเข้ามารับเครื่องด้วยตนเอง ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สามารถเข้ามารับได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 นี้เป็นต้นไป

โดยนักศึกษาต้องลงทะเบียนในแบบฟอร์มสำรวจการเข้ารับเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ลิงค์ด้านล่าง) ล่วงหน้าก่อนเข้ารับเครื่องอย่างน้อย 1 วัน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp6LdKScNWSzzg-hXUjEBZzagDNMeCU5AmCS8ar0stocVPtg/viewform


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายสรรพโชค สิงหสุวรรณ
หมายเลขโทรศัพท์ 0878935943