การสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

การยืมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับเรียนออนไลน์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดให้บริการยืมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเรียนออนไลน์แก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาสามารถอ่านขั้นตอนและข้อกำหนดในการยืมได้ที่นี้ ประกาศผลการพิจารณาวันที่ 30 สิงหาคม 2564 นี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การสอน / การประชุม ทางไกล

เครื่องมือที่ช่วยให้อาจารย์ และบุคลากรสามารถจัดการสอนและจัดการประชุมแบบออนไลน์ได้ โดยสามารถเห็นผู้เรียนหรือผู้สนทนาได้นั้นมีหลายผลิตภัณฑ์ด้วยกัน เช่น Google Meet, Microsoft Meet, Zoom และ Webex โดยผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ชนิดนี้สามารถใช้งานได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สมาร์ทโฟน และมีวิธีการติดตั้งและวิธีใช้แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องเรียน ออนไลน์

Google Classroom

Google Classroom ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ครูสร้างและลดกระดาษในการจัดเก็บ รวมทั้งคุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลา เช่น ความสามารถในการสำเนาเอกสาร Google ให้กับนักเรียนแต่ละคน นอกจากนี้ยังสร้างโฟลเดอร์สำหรับแต่ละบุคคลที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนสามารถติดตามงาน ที่ได้จากการกำหนดบนหน้าและเริ่มต้นการทำงาน ด้วยเพียงไม่กี่คลิก ครูสามารถติดตามการทำงานว่าใครยังไม่เสร็จให้ตรงตามเวลา ยังสามารถแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ และผลการเรียนในชั้นเรียน

คู่มือการใช้งานสำหรับอาจารย์ คู่มือการใช้งานสำหรับนักเรียน

เนื้อหา / บทความ ล่าสุด

คลิปวิดีโอ แนะนำ

Google GSuite

บริการหนึ่งจาก Google เป็นชุดแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับบริหารจัดการองค์กร และสนับสนุนการเรียนการสอน โดยจะมีแอปพลิเคชันเหมาะสำหรับการทำงานต่างๆ มากมายให้เลือกใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น

  • Gmail – ที่อยู่อีเมลภายใต้ชื่อโดเมนมหาวิทยาลัย (เช่น you@nstru.ac.th)
  • Google Class room – สร้างห้องการเรียนการสอนออนไลน์
  • Google Calendar – การนัดหมาย และปฏิทินออนไลน์
  • Google Drive – พื้นที่ในการจัดเก็บไฟล์ และข้อมูลบน Cloud ได้มากกว่า Free Gmail ถึง 2 เท่า
  • Docs, Sheets, Slides, Forms – เครื่องมือสำหรับทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • Hangouts Meet – วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์สำหรับองค์กร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Office 365

Office 365 คือ โปรแกรม Microsoft Office ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ cloud ได้ โดยเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานโปรแกรม จากบน PCไปใช้งานออนไลน์บน Cloud และยังมีบริการออนไลน์อื่นๆให้ใช้งานได้อีกด้วย อาทิ เช่น Exchange , SharePoint, Skype for Business, และ Yammer ซึ่งจะทำให้การทำงานในองค์กรง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันอาจารย์ และบุคลากรสามารถใช้งานโดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่ลงท้ายด้วย you@o365.nstru.ac.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

VPN Virtual Private Network

บริการสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในการเชื่อมต่อการใช้งานกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย แม้กำลังใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์จากบ้าน หรือสถานที่นอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยให้สามารถใช้งานบริการระบบ Intranet ภายในมหาวิทยาลัยได้ สามารถติดต่อขอบัญชีผู้ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับระบบได้ที่ฝ่ายงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 19

คู่มือการใช้งาน ดาวน์โหลด FortiClient VPN

แหล่งความรู้ / เปลี่ยนประสบการใช้งาน