เว็บไซต์ประกาศราคากลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจำแนกตามหน่วยงาน
ติดต่อ/สอบถาม
ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 85 คน
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 104549 คน
ผู้เยี่ยมชมล่าสุด 23:39:10
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2557
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ >> รายการราคากลาง
ชื่อโครงการหน่วยงานวันที่กำหนดราคา
จ้างออกแบบเขียนแบบก่อสร้างเรือนประทับ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานอธิการบดี28 ธ.ค. 2559
จ้างออกแบบเขียนแบบปรับปรุงตกแต่งห้องประชุม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานอธิการบดี28 พ.ย. 2559
จ้างออกแบบอาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลังสำนักงานอธิการบดี22 ต.ค. 2558
จ้างออกแบบอาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง สำนักงานอธิการบดี22 ต.ค. 2558
จ้างออกแบบก่อสร้างอัฒจันทร์สนามกีฬา ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการสำนักงานอธิการบดี13 ก.ค. 2558
จ้างออกแบบกลุ่มอาคารปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการสำนักงานอธิการบดี27 ต.ค. 2557
จ้างออกแบบเขียนแบบก่อสร้างอาคารหอพักสันติสุขและเอ้ืออาทร จำนวน 2 หลังสำนักงานอธิการบดี13 ม.ค. 2557
สำหรับผู้ดูแลระบบ
งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440