เว็บไซต์ประกาศราคากลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจำแนกตามหน่วยงาน
ติดต่อ/สอบถาม
ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 86 คน
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 104550 คน
ผู้เยี่ยมชมล่าสุด 23:43:36
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2557
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ >> รายการราคากลาง
ชื่อโครงการหน่วยงานวันที่กำหนดราคา
งานติดตั้งระบบเสียงหอประชุม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานอธิการบดี05 มี.ค. 2561
ก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการสำนักงานอธิการบดี02 มี.ค. 2561
จ้างปรับปรุงห้องเรียนห้องบรรยาย ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานอธิการบดี29 ม.ค. 2561
จ้างปรับปรุงบ้านพักเรือนรับรอง จำนวน 1 รายการสำนักงานอธิการบดี29 ม.ค. 2561
ปรับปรุงตกแต่งห้องประชุม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานอธิการบดี03 ก.พ. 2560
ปรับปรุงอาคารเรือนประทับ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานอธิการบดี03 ก.พ. 2560
ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานอธิการบดี14 พ.ย. 2559
ปรับปรุงสนามเทนนิส ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานอธิการบดี14 พ.ย. 2559
ติดตั้งไฟส่องสว่างถนนพลังงานแสงอาทิตย์ถนนพระพุทธสิหิงค์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 งานสำนักงานอธิการบดี10 พ.ย. 2559
ติดตั้งถังสำรองน้ำบ้านพักบุคลากร ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานอธิการบดี10 พ.ย. 2559
ปรับปรุงสนามฟุตบอล ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานอธิการบดี10 พ.ย. 2559
ปรับปรุงระบบท่อประปาและพัฒนาทางเท้าบริเวณหอพักนักศึกษกองพัฒนานักศึกษา21 มิ.ย. 2559
ปรับปรุงอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 งานสำนักงานอธิการบดี04 พ.ค. 2559
จ้างปรับปรุงอาคาร 30 ชั้น 5สำนักงานอธิการบดี22 เม.ย. 2559
ก่อสร้างรั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน สำนักงานอธิการบดี20 เม.ย. 2559
ปรับปรุงอาคาร 30 ชั้น 5 จำนวน 1 งานสำนักงานอธิการบดี07 มี.ค. 2559
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงดาดคอนกรีตห้วยมหาชัย จำนวน 1 งานสำนักงานอธิการบดี07 มี.ค. 2559
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางก่อสร้างรั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัย 1 งานสำนักงานอธิการบดี04 มี.ค. 2559
ปรับปรุงห้องน้ำหอประชุมโรงอาหาร จำนวน 1 งานสำนักงานอธิการบดี04 มี.ค. 2559
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางอาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานอธิการบดี04 มี.ค. 2559
ปรับปรุงพื้นที่มหาวิทยาลัย (บ้านป่ายาง) จำนวน 1 งานสำนักงานอธิการบดี02 มี.ค. 2559
ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนรวม 6 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 งานสำนักงานอธิการบดี26 ก.พ. 2559
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร 19 จำนวน 1 งานสำนักงานอธิการบดี26 ก.พ. 2559
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอัฒจันทร์สนามกีฬา ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการสำนักงานอธิการบดี03 ก.พ. 2559
ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้มาศึกษาเรียนรู้ประวัติพระพุทธศาสนา และฝุึกปฏิบัติธรรมสำนักงานอธิการบดี29 ธ.ค. 2558
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร 19 จำนวน 1 งานสำนักงานอธิการบดี17 ธ.ค. 2558
ปรับปรุงต่อเติม อาคารเรียนรวม 6สำนักงานอธิการบดี24 พ.ย. 2558
ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 งานสำนักงานอธิการบดี04 พ.ย. 2558
ก่อสร้างสระว่ายน้ำสำหรับฝึกสอนเด็กปฐมวัย ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 งานสำนักงานอธิการบดี22 ต.ค. 2558
ก่อสร้างลานจอดรถจักรยานยนต์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานอธิการบดี20 ต.ค. 2558
ก่อสร้างลานกิจกรรมหอพักนักศึกษา ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 งานสำนักงานอธิการบดี20 ต.ค. 2558
ก่อสร้างป้องกันน้ำหลายจากภูเขา ระยะที่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 งานสำนักงานอธิการบดี16 ต.ค. 2558
ก่อสร้างโรงเรือนกำจัดเศษขยะและกิ่งไม้ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 งาน สำนักงานอธิการบดี16 ต.ค. 2558
ติดตั้งไฟส่องสว่างถนนแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนมหาชัย 3 ตำบลท่าง้ิว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 งาน สำนักงานอธิการบดี16 ต.ค. 2558
ปรับปรุงหลังคาอลูมิเนียมคอมโพสีต จำนวน 1 งานสำนักงานอธิการบดี28 ก.ย. 2558
ก่อสร้างอาคารห้องประชุมกองกลาง 2 หลัง จำนวน 1 งานสำนักงานอธิการบดี31 ส.ค. 2558
ก่อสร้างโรงอาหารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งานสำนักงานอธิการบดี28 ส.ค. 2558
ปรับปรุงห้องประชุมและห้องรับรองอาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 งานสำนักงานอธิการบดี26 ส.ค. 2558
ปรับปรุงอาคารรักษาความปลอดภัยประตู 1 และประตู 3สำนักงานอธิการบดี08 ส.ค. 2558
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำมหาวิทยาลัย (พื้นที่ป่ายาง)สำนักงานอธิการบดี16 ก.ค. 2558
ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2,3 อาคาร 9 จำนวน 1 รายการบัณฑิตวิทยาลัย12 ก.ค. 2558
ปรับปรุงลานปฏิบัติธรรมในศูนย์การเรียนรู้พระพูทธศาสนาประจำท้องถิ่น จำนวน 1 งานสำนักงานอธิการบดี22 มิ.ย. 2558
ก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี12 มิ.ย. 2558
ปรับปรุงพื้นสนามโรงยิมเนเซียม จำนวน 1 รายการสำนักงานอธิการบดี30 พ.ค. 2558
ก่อสร้างอาคารหอพักสันติสุขและเอื้ออาทร จำนวน 2 หลังสำนักงานอธิการบดี08 เม.ย. 2558
ตกแต่งภูมิทัศน์ถนนสายมหาชัย (ไฟถนน) จำนวน 1 รายการสำนักงานอธิการบดี23 มี.ค. 2558
ก่อสร้างปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 รายการสำนักงานอธิการบดี20 มี.ค. 2558
ปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 งานคณะครุศาสตร์17 มี.ค. 2558
ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนการเรียนรู้พฤกษา จำนวน 4 หลัง (ปรับลดหลังมติครม 30 ธ.ค.2557) สำนักงานอธิการบดี16 มี.ค. 2558
ก่อสร้างถนนบ้านพักอาจารย์เนินเขา จำนวน 1 งาน (ปรับลดค่างานก่อสร้างตามมติ ครม. 30 ธ.ค.2557)สำนักงานอธิการบดี19 ม.ค. 2558
ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเท้า Cover Way ระยะที่ 2 จำนวน 1 งาน และก่อสร้างหลังคาคลุมทางเท้า ระยะที่ 3 จำนวน 1 งาน สำนักงานอธิการบดี19 ม.ค. 2558
ปรับปรุงท่อระบายน้ำโรงอาหาร-โรงยิมเนเซียม จำนวน 1 รายการสำนักงานอธิการบดี16 ม.ค. 2558
ก่อสร้างหอพักสันติสุขและเอื้ออาทร จำนวน 2 หลัง (ปรับลดค่างานตามมติ ครม.30ธ.ค.2557)สำนักงานอธิการบดี16 ม.ค. 2558
ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนการเรียนรู้พฤกษา จำนวน 4 หลังสำนักงานอธิการบดี05 ม.ค. 2558
ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2,3 อาคาร 9 จำนวน 1 งานบัณฑิตศึกษา19 ธ.ค. 2557
ก่อสร้างหอพักสันติสุขและเอื้ออาทร จำนวน 2 หลังสำนักงานอธิการบดี14 พ.ย. 2557
ก่อสร้างถนนบ้านพักอาจารย์เนินเขา จำนวน 1 งานสำนักงานอธิการบดี22 ต.ค. 2557
ก่อสร้างลานจอดรถหอพักบุคลากร จำนวน 1 งานสำนักงานอธิการบดี16 ต.ค. 2557
ปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 หลังคณะครุศาสตร์15 ต.ค. 2557
ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี10 ต.ค. 2557
ก่อสร้างระบบป้องกันและระบายน้ำหลากจากภูเขา จำนวน 1 รายการสำนักงานอธิการบดี10 ต.ค. 2557
ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สิหิงคนิทัศน์ จำนวน 1 รายการสำนักงานอธิการบดี02 ก.ย. 2557
ปรับปรุงวงเวียนและฐานจัตุรมุขหน้าพระพุทธสิงหิงค์ จำนวน 1 รายการสำนักงานอธิการบดี02 ก.ย. 2557
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสองถนนและเส้นจราจร ถนนมหาชัย 2 จำนวน 1 งานสำนักงานอธิการบดี06 ส.ค. 2557
ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 กล่มอาคารสำนักงานอธิการบดี06 ส.ค. 2557
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมครุภัณฑ์ อาคาร 12 จำนวน 1 งาน โดยวิธีพิเสษคณะครุศาสตร์04 มิ.ย. 2557
ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเท้า Cover Way ระยะที่ 2 และ 3กองกลาง28 เม.ย. 2557
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด 2.10x1.80 เมตร จำนวน 2 ช่องสำนักงานอธิการบดี20 เม.ย. 2557
ก่อสร้างทางเท้าหน้าอาคาร 3สำนักงานอธิการบดี10 ก.พ. 2557
ปรับปรุงทางเท้าและท่อระบายน้ำทางขึ้นหอพักบุคลากรสำนักงานอธิการบดี03 ก.พ. 2557
ก่อสร้างทางเท้าหน้าอาคาร 18สำนักงานอธิการบดี03 ก.พ. 2557
ก่อสร้าง ลาน คสล. บริเวณด้านหลังโรงอาหารสำนักงานอธิการบดี03 ก.พ. 2557
ปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งานสำนักงานอธิการบดี14 ม.ค. 2557
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ อาคาร 12 จำนวน 1 งานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม20 ธ.ค. 2556
สำหรับผู้ดูแลระบบ
งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440