เว็บไซต์ประกาศราคากลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจำแนกตามหน่วยงาน
ติดต่อ/สอบถาม
ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 37 คน
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 75425 คน
ผู้เยี่ยมชมล่าสุด 09:49:31
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2557
เลือกหมวดหมู่จัดซื้อจัดจ้าง
งานก่อสร้าง
งานจ้างควบคุมงาน
งานจ้างออกแบบ
งานจ้างที่ปรึกษา
การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
สำหรับผู้ดูแลระบบ
งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440