ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่: 28 ตุลาคม 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้มีประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   โดยกำหนดรับสมัครและรับการเสนอชื่อ ตั้งแต่วันที่ 7-21 พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ  ณ  สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ ปฏิทิน และแบบฟอร์มการเสนอชื่อ ได้ตามลิ้งค์ ด้านล่างนี้ 

ประกาศฯ เรื่องการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ปฏิทินการสรรหาฯ

แบบประมวลประวัติ และผลงาน

แบบสมัคร/แบบเสนอชื่อ


คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 85