ติดต่อเรา
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ที่อยู่ติดต่อ:

1 ม.4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 อีเมล: council@nstru.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์: 075-392041
หมายเลขโทรสาร: 075-392041