ข่าวกิจกรรม

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 กำหนดออกตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่: 04 กันยายน 2561  

วันนี้ (4 กันยายน 2561)เวลา 10.00 น. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 กำหนดออกตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กำลังศึกษาอยู่ตามสถานศึกษาต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2561 ซึ่งให้การต้อนรับโดย ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ในการนี้ เพื่อติดตามดูแลด้านการเรียน ความประพฤติ การใช้จ่ายเงินพระราชทาน และให้กำลังใจเสมือนผู้ปกครอง

 

      
      
คำสำคัญ: กองพัฒนานักศึกษา
เข้าอ่านทั้งหมด: 1836