ข่าวกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่: 03 กันยายน 2561  

การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่)

 

      
      
 
คำสำคัญ: กองพัฒนานักศึกษา
เข้าอ่านทั้งหมด: 1827