ข่าวกิจกรรม

31 พ.ค. 59 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันที่: 01 มิถุนายน 2559  

เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

นำโดย ผศ.ศุภมาตร อิสสระพันธ์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

      
     
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1782