ข่าวกิจกรรม

24-25 การประชุมวิชาการ เรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)

วันที่: 01 มิถุนายน 2559  

วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2559

สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราข

จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการ เรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)

ณ ห้อง KM คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

      
      
      
 
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1894